ผลิตภัณฑ์ NSK » หัวกรอช้า Airmoter

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. Lap speed For laboratory use
2. Adjustable speed control set, but from 1000 to 35,000 rev / min.
3. Choose 2 speed control method.
3.1 Automatic Control
3.2 foot control
4. Switch on / off. Control And the functionality of the machine.
5. In the micro motor is the same. Be made of unused materials and conductors.
6. Can adjust the direction of rotation of the rotating shaft is spinning counterclockwise. Or clockwise
7. Of the field, micro motor is connected to the E-Type can wear both straight and angle spinning slowly and can be removed for easy cleaning.
8. Foot control switch Can adjust the speed Handpiece
9. Vents while running by cutting into the surrounding air to the air.
10. Cable to connect the unit to the motor must have sufficient access is not shorter than 30 cm., And flexibility without a hand brace.
11. Current of 220 volts AC, 50 Hz.
12. Indicator light to turn – off.
13. the torque of the motor is less than 300 g cm. Power
14. is not less than 3 V.
15. DC motor for the safety of the user.
16. motors must be lightweight, not burdened by the need to work with a weight between 270-370 g.
1.เป็นเครื่องกรอความเร็วต่ำ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
2.สามารถปรับควบคุมความเร็วรอบได้ตั่งแต่ 1000 – 35000 รอบ/นาที
3.สามารถเลือกควบคุมความเร็วได้ 2 วิธี 3.1 ควบคุมอัตโนมัติ 3.2 ควบคุมโดยใช้เท้า
4.มีสวิทซ์เปิด/ปิด ควบคุมการทำงาน และมีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
5.มีที่พักหัวไมโครมอเตอร์อยู่ในชุดเดียวกัน และต้องทำจากวัสดุที่ไมใช่ตัวนำไฟฟ้า
6.สามารถปรับทิศทางการหมุนของด้ามกรอให้หมุนทวนเข็ม หรือตามเข็มนาฬิกาได้
7.ส่วนปลายชองหัวไมโครมอเตอร์เป็นระบบ E-Type สามารถสวมต่อกับหัวกรอช้าทั้งชนิดตรง และหักมุมได้ และสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย
8.สวิตซ์ควบคุมด้วยเท้า สามารถปรับความเร็วของ Handpiece
9.มีช่องระบายอุณหภูมิขณะทำงานโดยเจาะเป็นช่วงโดยรอบให้เกิดการถ่ายเทของอากาศ
10.สายเชื่อมต่อตัวเครื่องกับตัวมอเตอร์ต้องมีความสายเพียงพอคือ ไม่สั้นกว่า30 ซม.และมีความยืดหยุ่นดี ไม่มีการ รั้งมือ
11.สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
12.มีไฟแสดงสถานะการ เปิด-ปิดเครื่อง
13.มีแรงบิดของมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 300 กรัมเซนติเมตร
14.มีกำลังมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 3
15.มอเตอร์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
16.มอเตอร์ต้องมีน้ำหนักเบาไม่เป็นภาระในการทำงานโดยต้องมีน้ำหนักระหว่าง 270-370 กรัม