ACCUNIQ® – เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน Automatic Blood Pressure Monitor ACCUNIQ BP210 (จอภาพแบบ LED)

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน

Automatic Blood Pressure Monitor

ACCUNIQ BP210 (จอภาพแบบ LED)

เพื่อใช้วัดค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจรที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แม่นยา และสามารถพิมพ์ผลได้

2. คุณสมบัติทั่วไป ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลท์ 50/60 เฮิรตซ์ โดยแปลงผ่าน Adapter เป็นกระแสตรง 12 โวลท์ 5 แอมแปร์ ภายนอกเครื่องเพื่อลดอันตรายจากไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแขนสอด โดยไม่ต้องพัน cuff เครื่องจะแสดงค่าความดันโลหิตโดยอัตโนมัติด้วยเวลาอันสั้นได้รับมาตรฐาน CE mark, ISO 13485

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 สามารถตรวจวัด และแสดงค่าความดันโลหิต Systolic (ค่าบน) ค่าความดัน Diastolic (ค่าล่าง) อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) และเวลาที่ทาการวัดด้วยจอภาพแบบ LED 3.6 กระดาษพิมพ์ผลแสดงการวิเคราะห์ค่าความดันโลหิต และคาแนะนาสาหรับผู้ที่ทาการวัด

3.2 หน้าจอแบบ High Brightness LED ขนาด 197 × 145 mm.

3.3 มี cuff พันแขนในเครื่อง ชนิด Belt Type เมื่อกดปุ่ม Start สามารถปรับระดับการพันแขนบุคคลที่ทาการวัดตามขนาดของแขนโดยอัตโนมัติก่อนแล้วจะปรับปริมาณลมที่เป่าโดยอัตโนมัติให้ เหมาะสมกับขนาดของแขนอีกครั้ง ประมาณ 10 วินาที และใช้เวลาในการวัดไม่เกิน 33 วินาที

3.4 สามารถพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Printer ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง โดยสามารถดูดกระดาษป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ผลเองได้อัตโนมัติและสามารถตัดกระดาษพิมพ์ผลได้อัตโนมัติ (Automatic Paper Cutter)

3.5 กระดาษพิมพ์ผลแสดง Pulse Wave Pattern (เป็นรูปกราฟ) และแสดง Systolic, Diastolic, Mean

pressure, Pulse, Pulse pressure เป็นตัวเลข, พร้อมระบุเวลา, วันที่, เดือน, ปี ที่วัดความดันโลหิต

3.6 กระดาษพิมพ์ผลแสดงการวิเคราะห์ค่าความดันโลหิต และคาแนะนาสาหรับผู้ที่ทาการวัด

3.7 เครื่องมีระบบเสียงพูดเพื่อบอกวิธีปฏิบัติขณะวัดความดัน (Voice Instruction Program) และบอก ผลการวัด เป็นเสียงภาษาไทย พร้อมมีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงได้

3.8 ใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบ ออสซิลโลเมตริก (Oscillometric)

3.9 กรณีผู้ป่วยขยับตัว หรือ ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงมากจนเครื่องไม่สามารถวัดได้ในครั้งแรกเครื่องจะทาการวัดใหม่โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไป

3.10 ใช้งานง่ายโดยกดปุ่มสี่เหลี่ยมสีเขียว (Start) เพื่อทาการวัด และหากต้องการหยุดวัดให้กดปุ่มสี่เหลี่ยมสีเหลือง (Stop) ที่ด้านบนซ้ายของเครื่อง และมีปุ่ม Emergency Safety ด้านหน้าเครื่อง ในกรณีต้องการหยุดการวัดโดยทันที

3.11 สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ในช่วง 30 – 300 มิลลิเมตรปรอท ความผิดพลาด ±3% และอัตราการเต้นของชีพจร 30 – 200 ครั้งต่อนาที ความผิดพลาด ±3%

3.12 เครื่องเพิ่มแรงดันในการวัดโดย ดีซีมอเตอร์ (DC Motor) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

3.13 สามารถตั้ง วัน/เดือน/ปี และเวลาได้

3.14 มี Power Switch เปิด-ปิด เครื่อง, สวิทซ์ เปิด-ปิด Printer, และสวิทซ์ เปิด-ปิด เสียงพูดของเครื่อง

3.15 สามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลเข้าสู่ Computer โดยผ่านสาย RS-232C เพื่อเก็บข้อมูลผลการวัดได้ (อุปกรณ์เป็น Option)

3.16 มีช่องสาหรับต่อ Back monitor อยู่ด้านหลังเครื่อง กรณีต้องการใช้ Back monitor (อุปกรณ์เป็นOption)

3.17 มีปุ่ม CAL. อยู่ภายนอกเครื่อง เพื่อง่ายต่อการสอบเทียบมาตรฐานความเที่ยงตรง โดยไม่ต้องถอดฝาครอบเครื่อง

3.18 มีที่รองแขนผู้ป่วยเป็นแบบบานพับ สามารถพับเก็บได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งานเพื่อประหยัดเนื้อที่

3.19 ปลอกผ้าสาหรับรอง Cuff สามารถถอดทาความสะอาดได้

3.20 สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ 10 -40 ?C ความชื้นสัมพัทธ์ 30 – 75%

3.21 ขนาดของเครื่อง (กว้าง × ลึก × สูง) 463 × 324 × 276 mm.

3.22 น้าหนักเครื่อง 8.5 กิโลกรัม

*** รับประกันคุณภาพ 1 ปี

*** มีคู่มือการใช้ภาษาไทย 1 ชุด และภาษาอังกฤษ 1 ชุด

*** ผลิตภัณฑ์คุณภาพของ Selvas ประเทศเกาหลีใต้