ULTRASOUND MACHINE APOGEE 1000 LITE เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือสอบถามราคาสินค้าได้ที่ Line นี้เลยครับผม

Line iD : @630uzttz

E-mail :  Thebest.td9@gmail.com

 หรือโทรศัพท์ 098-2467624

 ติดต่อ คุณอ้น ได้เลยครับ ^ ^

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Apogee 1000 Lite

The Apogee 1000 Lite features a compact design and impressive performance. This affordable color Doppler ultrasound combines

great portability, outstanding capabilities and comprehensive applications, applicable for various point-of-care sectors, including

the operating room, emergency room, nursing center, clinics, sports field, etc.

Extremely portable design maximizes practical value
Lightweight laptop design delivers portability for bedside examination
Detachable Li-ion battery plus car charger guarantee continuous work
15” monitor provides high-resolution view from most vantage points
Splash-proof flat control panel fits diverse environments
A complete set of function keys increases efficiency
Travelling backpack eases onsite healthcare services

           

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ

(BW Ultrasound Portable System)

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล แสดงภาพขาว ดำพร้อมอุปกรณ์
  • ใช้กับไฟฟ้า AC 100V to 240V และมีแบตเตอร์รี่ภายในตัวเครื่องชนิดลิเทียม ใช้งานเครื่องฯได้ ไม่ต่ำกว่า 60 นาที
  • น้ำหนักเครื่องฯ รวม Battery ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 2. คุณสมบัติเฉพาะ
  • มีจอภาพแสดงผลชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,024 x 768 จุด สามารถปรับมุมจอภาพไปด้านหลังได้ 0 – 125 องศา
  • ระบบปฎิบัติการ (Operating System) บนระบบ Windows
  • แผงคียบอรด์เป็นแบบป้องกันน้ำ (Splash-Proof flat control panel)
  • มีตัวควบคุมอัตราขยายภาพตามแนวลึก (TGC) ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ และปรับระดับด้วยระบบดิจิตอล โดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
  • สามารถใช้กับหัวตรวจชนิดต่างๆได้ ดังนี้ Convex probe , Micro-convex probe ,Linear probe ,Trans vaginal probe , Trans rectal probe
  • มีระบบสร้างภาพแบบยิงคลื่นเสียงหลายทิศทาง XBeam หรือ Crossbeam หรือ Compounding
  • มีระบบกำจัดสัญญาณรบกวนบนภาพแบบ Real-time แบบ Nanoview หรือ Speckled Reduction
  • มีระบบสร้างภาพแบบ MFI (Inversion THI) ซึ่งตัดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความชัดของภาพ ได้ดีกว่า
  • มีซอฟต์แวร์สร้างภาพมุมกว้าง (Panoscope หรือ Panoramic Imaging) โดยแสกนเก็บภาพต่อเนื่อง และนำมาแสดงเป็นภาพมุมกว้างได้
  • สามารถตั้งค่า Auto Freeze เพื่อป้องกันหัวตรวจทำงาน และยืดอายุการทำงานของหัวตรวจ
  • มีปุ่มแสดงภาพแบบเต็มจอ (Full Screen) สำหรับแสดงภาพ 2D ให้ใหญ่ขึ้น
  • มีซอฟต์แวร์วัดปริมาตร (Auto Volume) โดยเครื่องฯจะลากเส้นรอบวงไข่ (Follicle) และถุงน้ำ (Cyst) ให้อัติโนมัติ และคำนวณค่าเป็นปริมาตรออกมา
  • มีซอฟต์แวร์วัดประสิทธิภาพหัวใจปริมาตร (Semi-Auto EF) แบบอัติโนมัติ โดยกำหนดจุด 3 จุด บนภาพ Simpson 4 Chamber ตัวเครื่องฯจะทำการตีเส้นขอบภายในหัวใจโดยอัติโนมัติ และคำนวณค่าประสิทธิภาพหัวใจให้ (EF)
  • มีซอฟต์แวร์สร้างภาพ Free Hand 3D สามารถใช้กับหัวตรวจช่องท้องแบบ 2D ได้
  • มีโปรแกรมแสดงภาพหัวตรวจหลอดเลือดให้มีพื้นที่แสดงภาพ เพิ่มขึ้น (Trapezoidal Imaging) หรือ (Virtual Convex)
  • มีโปรแกรมตรวจวัดความหนาของหลอดเลือดแดง Carotid อัติโนมัติ (IMT-Intima Media Thickening)
  • มีระบบ Remote Service โดยใช้ระบบ Internet ของทางโรงพยาบาล
 3. คุณสมบัติการตรวจใน 2 D
  • ปรับอัตราขยายแถบความถี่ ได้ตั้งแต่ 30 – 180 dB หรือ กว้างกว่า
  • ปรับอัตราขยายภาพได้ (GAIN) ตั้งแต่ 0-100 dB หรือ ดีกว่า
  • ปรับความลึก ได้สูงสุด 30 ซ.ม. หรือดีกว่า
  • ปรับค่า Grayscale ได้ถึง 23 ระดับ หรือ มากกว่า
  • ปรับมุมแสดงภาพได้กว้าง ตั้งแต่ 10 – 175 องศา หรือ กว้างกว่า โดยขึ้นกับหัวตรวจ และโปรแกรมการทำงาน
  • มีระบบปรับภาพขาวดำ อัติโนมัติ โดยไม่ขึ้นกับระดับ TGC และ 2D Gain
 4. คุณสมบัติการตรวจใน M mode
  • ปรับอัตราขยายภาพได้ (GAIN) ตั้งแต่ 0-100 dB หรือ ดีกว่า
  • มีโปรแกรมตัดการเคลื่อนไหวของหัวใจ (Anatomical M) และปรับมุมตัดได้ถึง 360 องศา
  • ปรับความเร็วในการกวาดภาพได้ 4 ระดับ หรือ ดีกว่า
  • ปรับรูปแบบการแสดงภาพ (Display Layout) ได้ไม่น้อยกว่า 9 แบบ
  • ปรับค่า Grayscale ได้ถึง 23 ระดับ หรือ มากกว่า
 5. คุณสมบัติการตรวจใน PW mode
  • ปรับความถี่หัวตรวจได้ไม่น้อยกว่า 3 ความถี่ โดยขึ้นกับโปรแกรม และหัวตรวจ
  • ปรับขนาด sampling volume ได้ 5 – 40.0 mm หรือ กว้างกว่า
  • ตัวเครื่องฯรองรับการทำงานในโหมด Triplex คือภาพ 2D, Color และ PW เคลื่อนไหวพร้อมกัน
  • ปรับความเร็วกราฟในการตรวจจับการไหลเวียน ได้ตั้งแต่ 1 – 1,160 cm / Second. ที่มุม 0 องศาโดยขึ้นกับหัวตรวจและโปรแกรม
  • ปรับรูปแบบการแสดงภาพ (Display Layout) ได้ไม่น้อยกว่า 9 แบบ
  • มีโปรแกรมวัดและคำนวณกราฟแบบอัติโนมัติ (Automatic PW Trace) โดยเครื่องฯจะลากเส้นบนขอบกราฟให้อัติโนมัติ
  • มีโปรแกรมวัดและคำนวณกราฟแบบกึ่งอัติโนมัติ (Semi Auto PW Trace) โดยผู้ใช้เลือกจุดเริ่มต้นและจุดท้ายที่ต้องการ เครื่องฯจะลากเส้นบนขอบกราฟให้อัติโนมัติ
 6. ระบบการจัดเก็บภาพในหน่วยความจำสำรองของเครื่อง
  • ตัวเครื่องฯ มีหน่วยความจำแม่เหล็ก (Hard disk) ขนาดไม่น้อยกว่า 250 GB หรือ ดีกว่า
  • สามารถเก็บภาพ B-Mode ได้สูงสุด 2,000 frames หรือ ดีกว่า
  • สามารถเก็บภาพ M-Mode ได้สูงสุด 650 วินาที หรือ ดีกว่า
  • สามารถเก็บภาพ PW-Mode ได้สูงสุด 650 วินาที หรือ ดีกว่า
 7. อุปกรณ์ประกอบมีดังนี้
  • หัวตรวจ ช่องท้อง Convex probe                                                  1 หัวตรวจ
 8. เงื่อนไขเฉพาะ
  • บริษัทต้องรับประกันเครื่องมือทุกชิ้นส่วน 2 ปี
  • มีคู่มือการใช้งาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
  • บริษัทจะต้องส่งผู้มีความรู้มาสาธิตการใช้งานและบำรุงรักษาแก่ผู้ใช้งาน
  • ผลิตภัณฑ์ในประเทศเอเซีย
  • ทางโรงพยาบาล จะต้องติดตั้งระบบ Internet ให้กับทางเครื่องฯ เพื่อรองรับการซ่อมเครื่องทางไกล (Remote Service)